Informacja – książeczki opłat

Aktualność
22 listopada 2011

O P Ł A T  Y

—————

Prosimy aby osoby dokonujące opłat eksploatacyjnych za mieszkanie i garaż poprzez Internet, nie korzystające z książeczek opłat dostarczanych przez Spółdzielnię poinformowały o tym fakcie administrację Spółdzielni.

Wzór zgłoszenia w zakładce „Formularze”.

Wykonanie ZIS - 2020