Informacja

Aktualność
15 maja 2020

KOMUNIKAT

W związku z rekomendacją władz sanitarnych oraz sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem  się koronawirusa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” informuje, że od dnia 16.03.2020r. do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Spółdzielni.

Prosimy o zgłaszanie bieżących spraw drogą telefoniczną  i elektroniczną.

Korespondencję można wrzucać do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych Spółdzielni ( I piętro).

Płatności prosimy dokonywać w innych placówkach lub elekronicznie. 

tel. 52 371 73 11, 371 69 78

email: sekretariat@smnadbrda.pl, administracja@smnadbrda.pl, dcm@smnadbrda.pl

www.smnadbrda.pl

Wykonanie ZIS - 2020