Informacja-prace remontowe, ul. Kossaka 12 B

Aktualność
10 czerwca 2020

Informujemy, że od dnia 22.06.2020r. wykonawca przystąpi do prac remontowych balkonów i elewacji budynku przy ul. Kossaka 12 B od strony ściany zachodniej.

W związku z tym prosimy o usunięcie wszystkich przedmiotów znajdujących się na balkonach .

Informujemy, że wzdłuż wymienionej ściany ustawione zostanie rusztowanie budowlane. Spowoduje to pewne ograniczenie w korzystaniu z terenu przylegającego bezpośrednio do przedmiotowej ściany budynku.

Ponadto po terenie nieruchomości będą poruszać się pracownicy firmy wykonującej prace remontowe.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Administracja SM “Nad Brdą”

Wykonanie ZIS - 2020