Petycja skierowana do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zaniechania kolejnej podwyżki cen ciepła za pośrednictwem dystrybutora Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Wykonanie ZIS - 2020