Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Aktualność
2 lutego 2021

UWAGA MIESZKAŃCY

Grunwaldzka, Kanałowa

Od dnia 15 lutego 2021r. odpady komunalne z Państwa osiedli odbierać będzie firma ProNatura Sp. z o.o .

Miasto Bydgoszcz wypowiedziało umowę firmie PHU Komunalnik na . odbiór odpadów w Państwa osiedlach.

Zmiana odbiorcy odpadów wiąże się z koniecznością wymiany pojemników.

Wymiana pojemników będzie odbywała się przez cały miesiąc luty.

W przypadku pojawienia się problemów, jak np. brak pojemnika lub brak wywozu odpadów, prosimy o kontakt na adres email  

odpady@um.bydgoszcz.pl 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie

www.czystabydgoszcz.pl

Wykonanie ZIS - 2020