Obowiązek segregowania odpadów komunalnych

Aktualność
15 września 2021

Spółdzielnia przypomina o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie zwiększeniem opłat za wywóz odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców w danej nieruchomości.

Prosimy o zamykanie klap od pojemników na odpady.

Wykonanie ZIS - 2020