Informacja dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” w sprawie podjęcia w formie pisemnej uchwał przez Walne Zgromadzenie w dniu 7.07.2022r.

Aktualność
15 czerwca 2022
Wykonanie ZIS - 2020