Informacja dot. wyłączenia centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię

Informujemy, że dnia 23.05.2023 r. nastąpi wyłączenie centralnego ogrzewania we wszystkich nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię.