Informacja dla mieszkańców Osiedla Kossaka

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wydział Utrzymania i Ewidencji wystosował do Spółdzielni pismo o następującej treści:

„ZDMiKP dokonał usunięcia znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) w ramach uporządkowania oznakowania na ul. Kossaka przy posesji 10-12, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami „…Znak B-36 powinien być stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach układu podstawowego, prowadzących komunikację zbiorową autobusową lub trolejbusową oraz na wąskich ulicach dwukierunkowych o dużym natężeniu ruchu…”.

Dodatkowo ZDMiKP przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym „… zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej…”

W związku z powyższym każdorazowe łamanie przepisów przez kierujących pojazdami którzy uniemożliwiają bądź utrudniają wyjazd z terenu posesji, należy zgłaszać do odpowiednich służb, tj. Policji oraz Straży Miejskiej, które powinny zadziałać zgodnie ze swoimi kompetencjami.”