Obowiązkowa, okresowa 5-letnia kontrola instalacji elektrycznej mieszkań i budynków

Działając w oparciu o Art. 62 Prawa budowlanego informujemy, że Spółdzielnia przeprowadzi okresową 5-letnią kontrolę instalacji elektrycznej budynków i mieszkań w terminach:

ul. Grunwaldzka 12C 12.12.2023 r. w godz. 8.00-16.00

ul. Grunwaldzka 51A 13.12.2023 r. w godz. 8.00-16.00

ul. Mariacka 1B i 1C 14.12.2023 r. w godz. 8.00-16.00

ul. Bocianowo 25 i 25B 15.12.2023 r. w godz. 8.00-16.00

ul. Bocianowo 25C 18.12.2023 r. w godz. 8.00-16.00

Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń, osprzętu i środków ochrony od porażeń i izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Prosimy o udostępnienie mieszkań celem przeprowadzenia kontroli pracownikom.

W przypadku nieobecności prosimy o wcześniejsze uzgodnienie innego terminu pod nr. telefonu 730 730 328.