Obowiązkowa okresowa kontrola sprawności technicznej przewodów kominowych w nieruchomościach: Gołębia 82 i 84, Grunwaldzka 53B, Mariacka 1B, Potockiego 5, Leszczyńskiego 10 i 12, Filarecka 23, Popiełuszki 7

Działając w oparciu o Art. 62 Prawa budowlanego informujemy, że kominiarz przeprowadzi obowiązkową okresową kontrolę sprawności technicznej przewodów kominowych i wentylacyjnych w mieszkaniach w terminach:

ul. Gołębia 82 – 10.06.2024 r. w godz. 9.30-11.00 oraz 11.06.2024 w godz. 18.00-19.00

ul. Gołębia 84 – 10.06.2024 r. w godz. 8.30-9.30 oraz 11.06.2024 w godz. 16.30-18.00

ul. Grunwaldzka 53B10.06.2024 r. w godz. 16.30-18.00 oraz 11.06.2024 w godz. 8.30-9.30

ul. Mariacka 1B – 10.06.2024 r. w godz. 18.30-19.30 oraz 11.06.2024 w godz. 9.30-10.30

ul. Potockiego 5 – 12.06.2024 r. w godz. 8.30-10.00 oraz 13.06.2024 w godz. 17.00-18.30

ul. Leszczyńskiego 10 – 12.06.2024 r. w godz. 17.00-17.30 oraz 13.06.2024 w godz. 8.30-9.00

ul. Leszczyńskiego 12 – 12.06.2024 r. w godz. 17.30-18.00 oraz 13.06.2024 w godz. 9.00-9.30

ul. Filarecka 23 – 12.06.2024 r. w godz. 18.00-18.30 oraz 13.06.2024 w godz. 9.30-10.00

ul. Popiełuszki 7 – 19.06.2024 r. w godz. 8.30-9.30 oraz 20.06.2024 w godz. 18.00-19.00

Prosimy o udostępnienie mieszkań celem przeprowadzenia kontroli.

W przypadku nieobecności prosimy o wcześniejsze uzgodnienie innego terminu przeglądu z kominiarzem tel. 691-973-850.