Poważna awaria głównego źródła ciepła dla miasta Bydgoszczy z przyczyn niezależnych od firmy KPEC. Może wystąpić obniżenie parametrów c.o. i c.w. od 6.02.2024 do 14.02.2024 na ternie całego miasta Bydgoszcz z wyłączeniem osiedla Osowa Góra.