Sprzedaż miejsc postojowych w nieruchomości ul. Gołębia 82-84

Spółdzielnia informuje, że w nieruchomości przy ul. Gołębia 82-84 zamierza dokonać sprzedaży miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Pierwszeństwo w wykupie przysługuje osobom wynajmującym dane miejsce postojowe.

Osoby zainteresowane zakupem miejsca postojowego prosimy o złożenie oferty w biurze Spółdzielni (e-mailowo, listownie lub osobiście).