Wezwanie do usunięcia przedmiotów pozostawionych na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, wózkowniach itp.

Spółdzielnia, kierując się koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa pożarowego, wzywa właścicieli pozostawionych na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, wózkowniach itp. mebli i innych przedmiotów do ich usunięcia w niżej wymienionych terminach na poszczególnych lokalizacjach:

ul. Leszczyńskiego 10 i 12 i Skorupki 18 i 18A do 18.06.br. 19.06.br. pozostawione przedmioty zostaną usunięte

os. Chodkiewicza 40-40F i Babia Wieś 12 do 22.06.br. 24.06.br. pozostawione przedmioty zostaną usunięte

Potockiego 5, Gołębia 82 i 84, Jaskółcza 24, Kossaka 10-12B, Filarecka 23, Mariacka 1B i 1C, Jaskółcza 30 do 25.06.br. 26.06.br. pozostawione przedmioty zostaną usunięte

Popiełuszki 5 i 7, Kanałowa 2A, Glinki 17 do 29.06.br. 29.06.br. pozostawione przedmioty zostaną usunięte

Grunwaldzka 12C, 51A i 53B do 03.07.br. 04.07.br. pozostawione przedmioty zostaną usunięte

Bocianowo 25, 25B, 25C, 25D do 09.07. br. 10.07.br. pozostawione przedmioty zostaną usunięte

Prosimy o poważne potraktowanie niniejszego ogłoszenia, także z uwagi na regulację art. 82 & 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń, który w celu zapobieżenia utrudnieniom w prowadzeniu akcji ratowniczych i ewakuacji zabrania „składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości”.