Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w bud. ul. Mariacka 1B i 1C

Spółdzielnia informuje, że w niżej wymienionych terminach odbędzie się:

08-11 stycznia 2024 r. w godz. 15.30-20.00 ul. Mariacka 1C – wymiana wodomierzy i ciepłomierzy,

12 stycznia 2024 r. w godz. 14.30 – 20.00 oraz 13 stycznia 2024 r. w godz. 11.00 – 18.00 ul. Mariacka 1B wymiana ciepłomierzy.

Powodem wymiany jest utrata ważności cechy legalizacyjnej w/w urządzeń.

Firma „Metrona” prosi mieszkańców o udostępnienie mieszkań oraz zapewnienie swobodnego dostępu do w/w urządzeń i pozamykanie psów.

Prace będą wykonywane przez pracownika firmy Metrona Polska Sp. z o. o. Kontakt tel. 502 646 443 – Pan Zdzisław.