Remont klatek schodowych ul. Ks. I. Popiełuszki 5

Spółdzielnia informuje mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Ks. I. Popiełuszki 5 i 7 , że od 14.12.2020r. przystępuje do prac remontowych 2 klatek schodowych w budynku ul. Ks. I Popiełuszki 5.

W związku z tym prosimy o usunięcie przedmiotów znajdujących się na klatkach schodowych.

Informujemy również, że po terenie nieruchomości będą poruszać się pracownicy firmy NW&PG Sp. z o.o. Patryk Gulcz, ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz – wykonujący prace remontowe.

Kontrola szczelności instalacji gazowej ul. Bocianowo 25-25C

Spółdzielnia informuje, że kontrola szczelności instalacji gazowej z równoczesnym przeglądem i konserwacją pieców gazowych rozpocznie się 30.11.2020r.

Kontrola będzie wykonywana w godz. 8.00-20.00 przez serwisantów firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane “MAR-IZBUD” Mariusz Gołofit tel. 505 829 798, 731 484 629 /serwisanci/.

Walne Zgromadzenie Członków w 2020 roku

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie zmiana specustawy o COVID-19, która wniosła wiele zmian, między innymi w zakresie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w tym organizacji Walnego Zgromadzenia Członków.

W/w specustawa zakłada, że jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” w Bydgoszczy informuje, iż zorganizowanie Walnego Zgromadzenia  będzie uzależnione od czasu trwania stanu epidemii i decyzji ustawodawcy w tym zakresie.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Nad Brdą”

Kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania

Z powodu zagrożenia koronawirusem COVID-19 kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania.

Wpłaty prosimy dokonywać w najbliższych oddziałach Banku, Poczty Polskiej i innych placówkach przyjmujących opłaty lub przelewem internetowym.

Wykonanie ZIS - 2020