Działając w oparciu o Art. 62 Prawa budowlanego informujemy, że przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej przewodów kominowych w dniach:

budynek ul. Popiełuszki 7 w dniu 05.06.2023 r. w godz. 9.30-10.30 oraz 18.00-19.00

budynek ul. Gołębia 82 w dniu 06.06.2023 r. w godz. 9.30-11.00 oraz w dniu 07.06.2023 r. w godz. 18.00-19.00

budynek ul. Gołębia 84 w dniu 06.06.2023 r. w godz. 8.30-09.30 oraz w dniu 07.06.2023 r. w godz. 16.30 – 18.00

budynek ul. Grunwaldzkiej 53B w dniu 06.06.2023 r. w godz. 16.30-18.00 oraz w dniu 07.06.2023 r. w godz. 8.30 -9.30

budynek ul. Mariacka 1B w dniu 06.06.2023 r. w godz. 18.30-19.30 oraz w dniu 07.06.2023 r. w godz. 9.30-10.30

budynek ul. Potockiego 5 w dniu 12.06.2023 r. w godz. 8.30-10.00 oraz w dniu 13.06.2023 r. w godz. 17.00-18.30

budynek ul. Leszczyńskiego 10 w dniu 12.06.2023 r. w godz. 17.00-17.30 oraz w dniu 13.06.2023 r. w godz. 8.30-09.00

budynek przy ul. Leszczyńskiego 12 w dniu 12.06.2023 r. w godz. 17.30-18.00 oraz w dniu 13.06.2023 r. w godz. 9.00-9.30

budynek ul. Filarecka 23 w dniu 12.06.2023 r. w godz. 18.00-18.30 oraz w dniu 13.06.2023 r. w godz. 9.30-10.00

Prosimy o udostępnienie mieszkań celem przeprowadzenia kontroli.

W przypadku nieobecności prosimy o wcześniejsze uzgodnienie innego

terminu przeglądu z kominiarzem pod nr telefonu 691-973-850.

Kontrolę przeprowadzi Zakład Kominiarski Bogusław Pik.

Spółdzielnia uprzejmie informuje, że w dniu 06.06.2023 r. w godz. 15.00 do 16.00 odbędzie się dyżur Rady Nadzorczej w siedzibie przy ul. A. Grzymały Siedleckiego 14 w Bydgoszczy. 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci ciepłowniczej w dniu 30.05.2023 r. od godz. 01.00 do godzin popołudniowych wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków Os. Kossaka 10-12a.

Za niedogodności związane z przerwą w dostawie energii cieplnej Szanownych Odbiorców przepraszamy.

Z ogromną radością chcemy Państwa poinformować, że dzięki staraniom Zarządu i akceptacji Rady Nadzorczej, Spółdzielnia zakupiła dwie atrakcyjne działki pod zabudowę wielorodzinną położone przy ulicy Kossaka 11 – Skorupki.

Teraz przed nami faza przygotowawcza wyłonienia w procesie przetargu:

  • biura projektowego
  • wykonawcy.

Mamy nadzieję, że przysłowiową pierwszą łopatę wbijemy jeszcze w tym roku !!!

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Informujemy, że dnia 23.05.2023 r. nastąpi wyłączenie centralnego ogrzewania we wszystkich nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” działając na podstawie § 80 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 07.06.2023 r. (środa) o godz. 17.30 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą”.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej  przy ul. Unii Lubelskiej 4C .

Administracja Osiedla Śródmieście Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poinformowała nas, że zgodnie z przeprowadzoną ankietą wśród mieszkańców nieruchomości większość opowiedziała się „za” budową szlabanu przy wjeździe do budynku Grunwaldzka 12A oraz Jackowskiego 11 i wyjeździe Jackowskiego 3.

Szlaban będzie posiadał bazę z numerami telefonów (również numery stacjonarne) osób uprawnionych do jego otwarcia.

Osoby które do danego terminu nie podadzą numeru telefonu, nie będą mogły otworzyć szlabanu.

Do 10 maja wszyscy mieszkańcy budynku Grunwaldzka 12C proszeni są o wypełnienie karty załączonej poniżej i dostarczenie do Administracji Osiedla Śródmieście ul. Grunwaldzka 14A lub na emaila : bsm2@pro.onet.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wydział Utrzymania i Ewidencji wystosował do Spółdzielni pismo o następującej treści:

„ZDMiKP dokonał usunięcia znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) w ramach uporządkowania oznakowania na ul. Kossaka przy posesji 10-12, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami „…Znak B-36 powinien być stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach układu podstawowego, prowadzących komunikację zbiorową autobusową lub trolejbusową oraz na wąskich ulicach dwukierunkowych o dużym natężeniu ruchu…”.

Dodatkowo ZDMiKP przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym „… zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej…”

W związku z powyższym każdorazowe łamanie przepisów przez kierujących pojazdami którzy uniemożliwiają bądź utrudniają wyjazd z terenu posesji, należy zgłaszać do odpowiednich służb, tj. Policji oraz Straży Miejskiej, które powinny zadziałać zgodnie ze swoimi kompetencjami.”

Uprzejmie informujemy, że dyżur Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni, który ma się odbyć w terminie 02.05.2023 r. został odwołany.

Wszelkie sprawy kierowane do Rady Nadzorczej prosimy wysyłać na adres e-mail Spółdzielni.