Spółdzielnia informuje, że dla niżej wymienionych nieruchomości odbędzie się obowiązkowa kontrola szczelności instalacji gazowej.

ul. Mariacka 1B i 1C 14.11.2022r. w godz. 18.00-20.00
ul. Leszczyńskiego 10-12 14.11.2022r. w godz. 18.00-20.00
ul. Filarecka 23 14.11.2022r. w godz. 18.00-20.00
ul. Kossaka 10, 10a 15.11.2022r. w godz. 17.30-20.00
ul. Kossaka 12, 12A, 12B 16.11.2022r. w godz. 17.30-20.00
ul. Skorupki 18 i 18A 17.11.2022r. w godz. 18.00-20.00
ul. Potockiego 5 17.11.2022r. w godz. 18.00-20.00
ul. Chodkiewicza 40, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F 21.11.2022r. w godz. 17.00-20.00
ul. Gołębia 82 – 84 23.11.2022r. w godz. 17.30-20.00
ul. Ks.I.Popiełuszki 5-7 22.11.2022r. w godz. 18.00-20.00
ul. Grunwaldzka 12C 25.11.2022r. w godz. 17.00-19.00
ul. Kanałowa 2A 25.11.2022r. w godz. 17.00-19.00
ul. Grunwaldzka 51A i 53B 24.11.2022r. w godz. 17.00-20.00

UDOSTĘPNIENIE MIESZKAŃ JEST OBOWIĄZKOWE

Kontrolę przeprowadzi firma PPUH Hydrokom.

Uprawnieni konserwatorzy tel. 501-298-828, 666-885-885.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa – Prawo budowlane art. 62
  2. Statut SM „Nad Brdą” w Bydgoszczy

Spółdzielnia uprzejmie informuje, że od dnia 28 października 2022 r. zmianie ulega numer konta bankowego do dokonywania wpłat czynszowych, poprzedni numer konta dostępny będzie do 27 października 2022 r.

Informujemy, że na każdy zasób (mieszkanie, lokal użytkowy, garaż, miejsce postojowe, pomieszczenie dodatkowe) obowiązywać będzie inny numer konta bankowego tzw. konto wirtualne.

Opłaty czynszowe Wspólnot i Os. Bocianowo 25-25C prosimy dokonywać na niżej wymienione konta:

Ks. J Popiełuszki 5-7
mBank 20 1140 2088 0000 4483 4900 1001

Kanałowa 2A
mBank 54 1140 2088 0000 4729 3200 1001

Bocianowo 25D
mBank 98 1140 2088 0000 4167 7200 1001

Bocianowo 25-25C
mBank 20 1140 2088 0000 4869 5500 1001 lub Bank BGK Toruń 78 1130 1075 8100 0000 0002 3618

Prosimy o skrupulatne dokonywanie wpłat, na konkretny numer rachunku bankowego ze wskazaniem w opisie kogo i czego dotyczy wpłata.

Spółdzielnia informuje, że w nieruchomości przy ul. Gołębia 82-84 zamierza dokonać sprzedaży miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Pierwszeństwo w wykupie przysługuje osobom wynajmującym dane miejsce postojowe.

Osoby zainteresowane zakupem miejsca postojowego prosimy o złożenie oferty w biurze Spółdzielni (e-mailowo, listownie lub osobiście).

Ks. J Popiełuszki 5-7
Bank Pocztowy 90 1320 1117 2065 0863 2000 0003

Kanałowa 2A
Bank Pocztowy 65 1320 1117 2065 0847 2000 0003

Bocianowo 25D
Bank Pocztowy 73 1320 1117 2065 0759 2000 0003

Spółdzielnia przypomina o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie zwiększeniem opłat za wywóz odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców w danej nieruchomości.

Prosimy o zamykanie klap od pojemników na odpady.