Informacja dla mieszkańców ul. Grunwaldzkiej 12C, 51A i 53B

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci ciepłowniczej przy ul. Wrocławskiej, w dniu 20.10.2021r. od godziny 04.00 do godzin wieczornych wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków przy ul:

Grunwaldzka 12C

Grunwaldzka 51A i 53B

Za niedogodności związane z przerwą w dostawie energii cieplnej Szanownych Odbiorców przepraszamy.

Informacja dla właścicieli lokali w nieruchomości Grunwaldzka 51A i 53B

W związku z licznymi skargami mieszkańców, że na terenie Spółdzielni parkują osoby nieuprawnione, wjazd na teren miejsc parkingowych będzie ogrodzony szlabanami uruchamianymi pilotem. Szlabany będą zainstalowane przy garażach wolnostojących oraz w szczycie budynku przy ul. Grunwaldzka 51A.

Koszt jednego pilota przy zakupie zbiorczym wynosi ca 65,- zł netto.

Prosimy osoby zainteresowane parkowaniem na wskazanych miejscach oraz użytkowników garaży o zgłaszanie zapotrzebowania na zakup pilotów.

Obowiązek segregowania odpadów komunalnych

Spółdzielnia przypomina o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie zwiększeniem opłat za wywóz odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców w danej nieruchomości.

Prosimy o zamykanie klap od pojemników na odpady.

Kontynuacja remontu ocieplenia elewacji frontowej ul. Grunwaldzka 51A

Spółdzielnia informuje mieszkańców nieruchomości Grunwaldzka 51A i 53B, że 14 października br. przystępuje do kontynuacji prac remontowych ocieplenia elewacji frontowej w budynku ul. Grunwaldzka 51A.

Budynek Babia Wieś 12, przykładowa aranżacja mieszkania o powierzchni 34 m2, (2 pokoje – w tym 1 z aneksem kuchennym, przedpokój, i łazienka).

Autor opracowania Dariusz Jasiński P.W. UNISTYL, ul. B. Głowackiego 28, tel. 607 054 988.

Informacja w sprawie odpadów komunalnych

UWAGA MIESZKAŃCY

Grunwaldzka, Kanałowa

Od dnia 15 lutego 2021r. odpady komunalne z Państwa osiedli odbierać będzie firma ProNatura Sp. z o.o .

Miasto Bydgoszcz wypowiedziało umowę firmie PHU Komunalnik na . odbiór odpadów w Państwa osiedlach.

Zmiana odbiorcy odpadów wiąże się z koniecznością wymiany pojemników.

Wymiana pojemników będzie odbywała się przez cały miesiąc luty.

W przypadku pojawienia się problemów, jak np. brak pojemnika lub brak wywozu odpadów, prosimy o kontakt na adres email  

odpady@um.bydgoszcz.pl 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie

www.czystabydgoszcz.pl

Walne Zgromadzenie Członków w 2020 roku

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie zmiana specustawy o COVID-19, która wniosła wiele zmian, między innymi w zakresie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w tym organizacji Walnego Zgromadzenia Członków.

W/w specustawa zakłada, że jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” w Bydgoszczy informuje, iż zorganizowanie Walnego Zgromadzenia  będzie uzależnione od czasu trwania stanu epidemii i decyzji ustawodawcy w tym zakresie.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą”

Kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania

Z powodu zagrożenia koronawirusem COVID-19 kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania.

Wpłaty prosimy dokonywać w najbliższych oddziałach Banku, Poczty Polskiej i innych placówkach przyjmujących opłaty lub przelewem internetowym.

Informacja

W związku z zagrożeniem epidemicznym, dyżury Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” zostały zawieszone do odwołania.

Informacja

KOMUNIKAT

W związku z rekomendacją władz sanitarnych oraz sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem  się koronawirusa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” informuje, że od dnia 16.03.2020r. do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Spółdzielni.

Prosimy o zgłaszanie bieżących spraw drogą telefoniczną  i elektroniczną.

Korespondencję można wrzucać do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych Spółdzielni ( I piętro).

Płatności prosimy dokonywać w innych placówkach lub elekronicznie. 

tel. 52 371 73 11, 371 69 78

email: sekretariat@smnadbrda.pl, administracja@smnadbrda.pl, dcm@smnadbrda.pl

www.smnadbrda.pl

Wykonanie ZIS - 2020