Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 19.10.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” w Bydgoszczy zwołuje na dzień 19.10.2022 r. o godz. 17.30 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w auli Szkoły Wyższej przy ul. Unii Lubelskiej 4C.

porządek obradPobierz
pelnomocnictwo-do-udzialu-w-Walnym-ZgromadzeniuPobierz

Zgloszenie-kandydataPobierz
Oswiadczenie-kandydata-na-Czlonka-Rady-NadzorczejPobierz
Obowiązki firm sprzątających zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą”

obowiązki-firm-sprzątających-zasoby-SpółdzielniPobierz

Informacja

Informujemy, że z dniem dzisiejszym tzn. 19.09.2022r. uruchamiamy centralne ogrzewanie w zasobach SM „Nad Brdą”.

Sprzedaż miejsc postojowych w nieruchomości ul. Gołębia 82-84

Spółdzielnia informuje, że w nieruchomości przy ul. Gołębia 82-84 zamierza dokonać sprzedaży miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Pierwszeństwo w wykupie przysługuje osobom wynajmującym dane miejsce postojowe.

Osoby zainteresowane zakupem miejsca postojowego prosimy o złożenie oferty w biurze Spółdzielni (e-mailowo, listownie lub osobiście).

Zmiana kont bankowych dla Wspólnot

Ks. J Popiełuszki 5-7

Bank Pocztowy 90 1320 1117 2065 0863 2000 0003

Kanałowa 2A

Bank Pocztowy 65 1320 1117 2065 0847 2000 0003

Bocianowo 25D

Bank Pocztowy 73 1320 1117 2065 0759 2000 0003

Zawiadomienie 14.07.2022r.
SKMBT_C22022071412120Pobierz
Obowiązek segregowania odpadów komunalnych

Spółdzielnia przypomina o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie zwiększeniem opłat za wywóz odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców w danej nieruchomości.

Prosimy o zamykanie klap od pojemników na odpady.

Informacja

W związku z zagrożeniem epidemicznym, dyżury Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” zostały zawieszone do odwołania.

Informacja

Informujemy, że w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat śmieciowych, zgłoszenia dokonujemy wyłącznie za pośrednictwem druku zamieszczonego w zakładce FORMULARZE.

Nowa inwestycja

Nasza nowa inwestycja – Babia Wieś 12

Poniżej przedstawiamy Państwu rzut ostatniego wolnego mieszkania w naszej inwestycji Babia Wieś 12

Zapraszamy do kontaktu

tel. 535391905, email: dcm@smnadbrda.pl

mieszkanie nr 8 – 1 piętro

Wykonanie ZIS - 2020