O firmie

Spółdzielnia zawiązana została przez 12 członków założycieli w dniu 30.10.1995r.

Przyjęła nazwę Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nad Brdą”.

Działalność Spółdzielni polega na:

– realizowaniu inwestycji budowlanych ( Spółdzielnia jest wiodącym deweloperem na rynku Bydgoskim )
– zarządzaniu powstałymi zasobami

– zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi

W ramach działalności eksploatacyjnej monitorowany jest stan techniczny obiektów i prowadzone są niezbędne naprawy i remonty.

Liczba wybudowanych lokali to:
– 750 mieszkań
– 254 garaży

– 139 miejsc postojowych

– 1 lokal handlowo – usługowy


 Status własnościowy
– mieszkania lokatorskie – 64
– mieszkania spółdzielcze własnościowe  – 138 + 1 lokal handlowo -użytkowy
– garaże spółdzielcze własnościowe – 37
– mieszkania z odrębną własnością – 547
– garaże z odrębną własnością – 192
– liczba członków Spółdzielni -754 osób

Wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach Spółdzielni mają przygotowane dokumenty wymagane dla ustanowienia odrębnej własności.Spółdzielnia poddawana jest co 3 lata badaniom lustracyjnym obejmującym całokształt  działalności, a ponadto prowadzona przez Spółdzielnię działalność inwestycyjna podlega lustracji corocznie.

Z zadowoleniem przyjęliśmy wyłącznie pozytywne oceny pokontrolne.

Naszą ambicją jest dalszy rozwój Spółdzielni ku zadowoleniu wszystkich naszych członków.

Wykonanie ZIS - 2020