Organy spółdzielni
Zarząd
Prezes ZarząduAlina Osowska
Z-ca Prezesa ZarząduZenon Rogański
Rada Nadzorcza
PrzewodniczącyJanusz Mondrzejewski
Z-ca PrzewodniczącegoKrzysztof Jankowski
SekretarzMaria Osmańska
Członek Agnieszka Wronkowska
Wykonanie ZIS - 2020