Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania inwestycyjnego budynku/budynków mieszkalnego/mieszkalnych wielorodzinnego/wielorodzinnych przy ul. Kossaka 11-Skorupki w Bydgoszczy wraz z planem zagospodarowania terenu, jego zatwierdzeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Data publikacji: 25.05.2023
Rozpoczęcie składania ofert: 07.06.2023
Termin składania ofert: 30.06.2023
Status: Zakończony