Informacja

Spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec traktowania Zarządców Nieruchomości, jako źródła podwyżek w obszarze kosztów niezależnych, do których należą przede wszystkim ciepło, gaz i energia elektryczna. Podwyżki opłat za używanie lokali mieszkalnych zależne od Spółdzielni, które miały miejsce na początku tego roku, nie przekroczyły wskaźnika inflacji.

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych zwraca się do Państwa o wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji, będzie podejmował zdecydowane kroki, aby w jak największym stopniu zmniejszyć uciążliwość podwyżek dla Państwa budżetów domowych.