Organy spółdzielni

Skład Zarządu

Prezes ZarząduAgnieszka Wronkowska
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Brdą" w Bydgoszczy przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godzinach od 15 do 17 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Kontakt możliwy poprzez adres mailowy zarzad@smnadbrda.pl

Skład Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady NadzorczejJanusz Mondrzejewski
Z-ca Przewodniczącego Rady NadzorczejKrzysztof Jankowski
Sekretarz Rady NadzorczejWaldemar Piechowiak
Członek Rady NadzorczejMagdalena Buszkiewicz
Członek Rady NadzorczejTomasz Drzewiecki

Harmonogram dyżurów Rady Nadzorczej

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na I półrocze 2023 r. (godz. 15:00 – 16:00)

Termin dyżuru
03.01.2023 r.
07.02.2023 r.
07.03.2023 r.
04.04.2023 r.
02.05.2023 r.
06.06.2023 r.