Obowiązkowa okresowa kontrola sprawności technicznej przewodów kominowych i wentylacyjnych ul. Kossaka 10-12B, ul. Skorupki 18-18A, ul. Mariacka 1C

Działając w oparciu o Art. 62 Prawa budowlanego informujemy, że przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej przewodów kominowych w dniach:

08.12.2022 r.

budynek ul. Kossaka 10A w godz. 8.30-9.30 oraz 16.00-17.30

budynek ul. Kossaka 12A w godz. 9.30-10.30 oraz 17.00-18.00

budynek ul. Kossaka 12 w godz. 10.30-11.00 oraz 18.00-18.30

budynek ul. Kossaka 12B w godz. 10.30-11.30 oraz 18.00-18.30

09.12.2022 r.

budynek ul. Kossaka 10 w godz. 8.30-9.30 oraz 16.00-17.30

budynek ul. Mariacka 1C w godz. 9.30-10.00 oraz 17.30-18.00

budynek ul. Skorupki 18 w godz. 10.00-11.00 oraz 18.00-18.30

budynek ul. Skorupki 18A w godz. 10.00-11.00 oraz 18.00-18.30

Prosimy o udostępnienie mieszkań celem przeprowadzenia kontroli.

W przypadku nieobecności prosimy o wcześniejsze uzgodnienie innego

terminu przeglądu z kominiarzem pod nr telefonu 691-973-850.

Kontrolę przeprowadzi Zakład Kominiarski Bogusław Pik.