Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą” działając na podstawie § 82 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 20.06.2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą”.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej  przy ul. Unii Lubelskiej 4C .