Obowiązki firm sprzątających zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Brdą”

Wykonanie ZIS - 2020